Sørveiv Logo
JONAS BJÄLESJÖ

JONAS BJÄLESJÖ

Jonas Bjälesjö er førsteamanuensis og leder for 2. Music Business Programs (Music Production & Music Management) ved Høgskolen i Innlandet, Handelshøyskolen i Innlandet, og Institutt for organisasjon og ledelse. Han har også ledet og undervist i mer enn 20 år ved Music & Event Management-programmet ved Linnéuniversitetet i Hultsfred/Kalmar, Sverige. Han underviser i fagene musikk- og kulturteori og arrangementsledelse med fokus på kulturelle og sosiale aspekter ved musikk, musikkarrangementer/festivaler og musikkindustri. Forskningen hans er fokusert på populærmusikk, ungdomskultur, musikkfestivaler, lokalt musikkliv og musikkturisme med fokus på festivalfenomenene og landskapet til skandinaviske musikkfestivaler. Hans doktorgradsavhandling "Rock’n’roll i Hultsfred – ungdomar, festival og lokal gemenskap" ble publisert i 2013. Han har nettopp avsluttet et forskningsprosjekt og utgitt bok presentert sammen med kolleger ved forskjellige universiteter i Sverige: "Efter Hultsfred – kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen".

Tilbake