Sørveiv Logo

Digital Live - Panel

Den digitale teknologien fortsetter å endre og påvirke våre oppfatninger av musikk på nye måter. I dette panelet vil vi diskutere ett aspekt av det: live musikkopplevelsen. Hvilke språk, verktøy og teknikker blir brukt for å kommunisere med og engasjere mennesker i en digital live musikkopplevelse? Hvordan skaper vi den ekstraordinære opplevelsen og følelsen av live musikk i en virtuell virkelighet, i nye innstillinger og på nye plattformer? Hvilken type kreative løsninger er avgjørende for å gjøre digitalt live noe annet enn bare digitalt? Og hva synes musikkelskere om alt dette, hva er deres erfaringer, synspunkter og forventninger?

Tilbake