Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Om oss

Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Sørveiv har i alle år vært hjertet av musikkmiljøet på Sørlandet. Her får unge og lovende talenter innenfor musikkfeltet muligheten til å ta sine første skritt - både på scenen som artister, så vel som bak scenen som frivillige, ledere og styremedlemmer. Samtidig samler vi musikkbransjen i byen og fra resten av regionen og fasiliterer dialog med internasjonalt bransje publikum.

De siste årene har Sørveiv vokst til en festival av nasjonal og internasjonal betydning. Denne utviklingen er svært viktig for utviklingen av den regionale musikkbransjen og setter musikkregionen Agder på kartet og gi aktørene viktige muligheter for kunnskapspåfyll og nettverking. Etter ett års opphold, og nye eiere; vil Sørveiv 2023 komme sterkere tilbake med en grensesprengende festival med en nyskapende konferanse og en live-del med inspirerende konserter for byens publikum, samt gode nettverking- og fremvisning muligheter for artister og bransje.

Festivalens formål:

Sørveivs hovedformål er å skape en musikkfaglig plattform og utvekslingsarena for musikkbransjen i Agder-fylkene, nasjonalt og i større grad internasjonalt. Sørveiv skal styrke musikkbransjen i Agder, gi næringsutvikling og bedre rammevilkår for en bransje som har muligheter for vekst, men som har behov for å styrkes.

Sørveiv Live presenterer regionens rike musikkliv på Kristiansands livescener. Artistene får vist seg frem for nasjonal og internasjonal bransje som vi inviterer til Sørveiv hvert år, og regionens arrangører og festivaler skal få tilgang til up-and-coming artister.

Sørveiv Music Conference skal gi musikkfaglig påfyll gjennom dialog som bidrar til å belyse bransjens utfordringer i nåtiden, samtidig som den forsøker å finne løsninger for fremtidens strategier for suksess til en global, nasjonal og regional musikkbransje.

Sørveiv har som mål å bli Norges viktigste utstillingsvindu for ny nordisk musikk – alltid med fokus på de regionale artistene, arrangørene og musikkbransjen for at de skal få bedre tilgang til nye artister til sine arrangementer og for at de skal gjøre enda bedre arbeid med sine musikkbransje aktiviteter. Vi ønsker å bygge på den stadig økende profesjonaliteten, den regionale stoltheten og den store entusiasmen i landsdelens musikkmiljø ved å lage nok et ambisiøs Sørveiv også i 2023.

Sørveiv skal også vise frem variert musikkliv. Derfor er festivalen sjanger uavhengig – for å vise hvor stor bredde og kvalitet som finnes booker vi inn alt fra jazz til folkemusikk, rock, pop, elektronika, metal og musikkformer som blander ulike musikksjangere.

Sørveiv er også hovedpartner i det internasjonale prosjektet EXCITE, som i 2018/2019 mottar EU-støtte via Creative-Europe-programmet. Via samarbeidet utveksler vi musikk-talenter mellom 13 forskjellige europeiske land og 15 tilknyttede festivaler. Vi tar imot 2-3 europeiske artister til live-programmet under Sørveiv.