Sørveiv Logo

The future of music business education

Hva slags kompetanse vil elevene ha behov for? Teknologien går raskt og skolene må følge med. De nordiske professorene, sammen med grunnleggeren av DMG-education, setter seg ned for å diskutere hvordan man kan tilpasse seg den stadig skiftende musikkteknologi-verdenen, og samtidig tilby studentene en bærekraftig utdanning som vil holde dem relevante selv om teknologien i dag forsvinner, men også endrer seg drastisk.

Tilbake