Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken type informasjon vi samler inn fra deg og hvordan vi bruker den i forbindelse med musikkfestivalen vår. Vennligst les nøye gjennom erklæringen for å forstå våre praksiser når det gjelder personopplysninger.1. Innsamling av informasjon

Billettkjøp

Når du kjøper billetter til festivalen, vil Ticketmaster være ansvarlig for innsamling og behandling av informasjonen din. Vennligst se Ticketmasters personvernerklæring for å lære mer om deres praksiser og hvordan de beskytter dine personopplysninger.


Registrering på nettsiden

Hvis du velger å registrere deg på nettsiden vår gjennom tredjeparts innlogging, kan vi samle inn visse opplysninger som er tilgjengelige via den valgte innloggingsplattformen. Dette kan inkludere navn, e-postadresse og eventuelt annen informasjon du har gitt tillatelse til å dele med oss.


Delegatliste

Hvis du har tilgang og velger å laste ned delegatlisten, vil vi samle inn og behandle navn og eventuelt annen informasjon om delegatene. Denne informasjonen er kun til intern bruk og brukes utelukkende i forbindelse med administrasjon av festivalen.
2. Bruk av informasjon

Billettkjøp

Informasjonen du gir under billettkjøpet, blir behandlet av Ticketmaster i henhold til deres personvernerklæring og brukes til å håndtere billettsalget, levere billettene og kommunisere med deg om festivalen.


Registrering på nettsiden

Informasjonen vi samler inn gjennom registrering på nettsiden via tredjeparts innlogging brukes til å administrere din brukerkonto, tilpasse opplevelsen din og sende relevant informasjon om festivalen dersom du har gitt samtykke til dette.


Delegatliste

Informasjonen som er inkludert i delegatlisten, brukes kun til interne formål knyttet til administrasjon av festivalen og vil ikke bli delt med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det kreves ved lov.


3. Informasjonsvern

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller endringer. Vi begrenser også tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte eller tredjeparter som trenger den for å utføre sine oppgaver knyttet til festivalen.


4. Lagring av informasjon

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene vi samlet dem inn for.


5. Deling av informasjon

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen eller hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi kan imidlertid dele samlet og anonymisert informasjon som ikke kan identifisere enkeltpersoner, for statistiske formål eller markedsanalyse.


6. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover. Dette kan inkludere retten til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg, retten til å korrigere unøyaktige opplysninger, retten til å be om sletting av opplysninger eller begrensning av behandlingen, samt retten til å protestere mot visse typer behandling. For å utøve dine rettigheter eller hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.


7. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere eventuelle endringer i våre praksiser eller juridiske krav. Vi oppfordrer deg til å jevnlig gjennomgå personvernerklæringen for å holde deg oppdatert om hvordan vi beskytter dine personopplysninger.


8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss her