Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Personvern

App
Appen samler kun inn informasjon om eventuelle krasj og bugs. Data lagres i USA. Vi samler ikke inn personinformasjon gjennom appen.
Tredjepartsleverandører: Sanity, Expo

Nettside
Nettsiden samler kun inn informasjon om eventuelle krasj, DDOS og bugs. Data lagres i USA. Vi samler ikke inn personinformasjon gjennom nettsiden.
Tredjepartsleverandører: Sanity, Vercel

E-post markedsføring
Vi bruker en tredjepart for å lagre informasjon som du sender til oss. Data lagres i USA.
Opplysninger: IP-adresse, e-postadresse
Tredjepartsleverandører: Mailchimp

Påmeldingsskjemaer
Vi bruker en tredjepart for å lagre informasjon som du sender til oss. Data lagres i USA.
Opplysninger: IP-adresse, e-postadresse og annen informasjon du legger til i skjema.
Tredjepartsleverandører: GetForm