Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Kontakt

Daglig leder
Lena Bylund Andersen
lena@sorveiv.no

Prosjektleder
Sturle Breivik
sturle@sorveiv.no

Booking
Athithan Rayuppu
adi@sorveiv.no

Produksjonssjef
Mathias Degnepoll Øren
mathias@sorveiv.no

Presse & Konferanse
Hanna Latinovic
hanna@sorveiv.no


For henvendelser ang presseakkreditering, delegat informasjon og billetter - ta kontakt på hanna@sorveiv.no. Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering, og hva dere ser for dere at dere vil produsere.