Sørveiv Logo
DANIEL NORDGÅRD

DANIEL NORDGÅRD

Daniel Nordgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forfatter av boken The Music Business and Digital Impacts (2018). Han har bred bakgrunn fra musikk, først og fremst som musiker og artist, men han har også erfaring fra konsertpromotering og festivalledelse. Nordgård underviser om musikkbransjen og ledelse ved Universitetet i Agder og Sibelius-akademiet, og publiserer jevnlig om emner som involverer musikkbransjen, digital endring, musikkstrømming og musikkpolitikk. Han sitter i styret til International Music Business Research Association (IMBRA) og er medlem av redaksjonen til International Journal of Music Business Research. Nordgård inviteres jevnlig som gjestetaler på musikkbransjekonferanser og akademiske konferanser, nasjonalt og internasjonalt, og brukes jevnlig som ekspert av beslutningstakere og lovgivere.

Tilbake