Sørveiv Logo
Pål Bråtelund

Pål Bråtelund

Pål Bråtelund har gjennom flere tiår stått med ett ben i musikkproduksjon og ett i digital tjenesteutvikling. Etter et tiår i utviklingen av svært populære produkter som VG Nett, VG Mobil og VGTV var han med å transformere WiMP til TIDAL og ga det et sterkt fokus på lydkvalitet og credits. I de siste årene har han vært involvert i startups både på strømming, distribusjon og verktøy for kreativitet gjennom Roon Labs, MQA, Sparwk og Masterchannel. Han jobber også med frilans produktutvikling gjennom sitt eget Sound Advice.

Tilbake