Sørveiv Logo
TONE ØSTERDAL

TONE ØSTERDAL

Tone Østerdal tiltrådte som direktør for Music Norway 1. januar i år. Før dette var Tone daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), hvor hun blant annet markerte seg som en tydelig talsperson i musikkbransjens og kulturfeltets håndtering av koronapandemien. For dette ble hun tildelt prisen Årets stemme av magasinet Subjekt i 2020. Tidligere har Tone jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kulturfeltet, de siste sju som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Hun har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og har i flere år vært sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tone innehar og har hatt en lang rekke styreverv i kulturfeltet, i tillegg til å ha vært medlem av arbeidsutvalget i Musikkindustriens næringsråd, og drive juryarbeid for Spellemann.

Tilbake