Sørveiv Logo
LENA BYLUND ANDERSEN

LENA BYLUND ANDERSEN

Lena Bylund er deleier og daglig leder for musikk - og bransjefestivalen Sørveiv. Hun har en stor lidenskap for festival og musikkbransjen; og har jobbet med flere festivaler tidligere. I 2021 startet hun en bachelor i Music Business Management ved Høgskolen i Innlandet, og har siden det vært med å starte opp selskapet Umbrella Entertainment AS sammen med kollega Hanna Latinovic; som sammen kjøpte opp Sørveiv. Lena er svært opptatt av utviklingen i musikkbransjen og tror på samarbeid på tvers av alle områder, men også innad i hvert segment. Hun ønsker å være et positivt bidrag til norsk musikkbransje, og jobbe for likestilling og rettferdighet. Foto: Byzakarias

Tilbake