Sørveiv Logo

Towards a fair and sustainable streaming economy?

I fjor vokste globale inntekter fra innspilt musikk med 9 %, drevet av vekst i betalte streaming-abonnementer. Men til tross for bransjevekst, genererte færre DIY-artister over 10 000 USD på Spotify i 2022 enn de gjorde i 2021. Så hvor nær er vi en rettferdig og bærekraftig strømmeøkonomi? Rasmus utforsker den nåværende tilstanden til strømmeøkonomien og dens implikasjoner for musikkselskaper så vel som artister gjennom en rekke spørsmål: Hvordan påvirker algoritmisk kurering på plattformer som Spotify og TikTok måten vi lytter til musikk på og mulighetene for å knuse en artist? Alternative inntektsmodeller som brukersentrert distribusjon har blitt foreslått for å gjøre strømming mer rettferdig, men hvorfor har det ikke blitt implementert i stor skala? Og hvordan utfordrer den siste utviklingen innen AI og internettinfrastruktur eksisterende forretningsmodeller?

Tilbake