Sørveiv Logo

Manage your events with confidence

Gode arrangementer krever nøye planlegging. Samtidig som det er viktig med overordnet oversikt, er det mange detaljer som skal deles med ulike personer og organisasjoner som er involvert i produksjonen. Frem til nå har det vært vanlig å bruke en kombinasjon av regneark, mailer og fildelingstjenester. Crescat er en norskutviklet planleggingssoftware som ble lansert i 2020. Systemet har blitt førstevalget for mange av landets spillesteder, arrangører og festivaler. Jørgen og Heidi vil vise hvordan du som live-arrangør kan planlegge alle hendelser i ett verktøy, samtidig som du sikrer korrekt og oppdatert informasjon på tvers av stab, crew, arrangør, artister og frivillige. I Crescat har vi samlet alle bookinger, oppgaver, lister, dagsplaner og rapporter - og alle involverte har tilgang til å bidra med og lese informasjon i sanntid. Slik hjelper Crescat brukerne til å spare tid, redusere feil, og ha full oversikt.

Tilbake