Sørveiv Logo

A fair distribution of income from music streaming

En rettferdig fordeling av inntekter fra strømming av musikk Hvordan ville den se ut, og hvordan oppnår vi den? Hvert år når rapporter om strømme-økonomien legges frem diskuterer vi rettferdig fordeling av inntektene. Rapportene viser stadig at artister og låtskrivere er taperne blant mottakerne av pengene. I følge de nye reglene kring ”fair remuneration” från DSM-direktivet skal artister og låtskrivere få "passende og proporsjonal" inntekt i forhold til den økonomiske verdien av deres rettigheter. Men IFPIs siste rapport viser at inntektene fordeles mellom stadig flere kreatører. Tross rekordinntekter globalt, er det fortsatt mastereiere som tjener de store pengene. Har man uansett sett noen effekt av de nye direktivene Diskusjoner om forskjellige økonomiske modeller, som for eksempel artist-sentriske fra Universal, Fan Powered Royalty fra SoundCloud med Warner etc. har pågått i noen år nå. Vil implementering av nye modeller ha stor innvirkning på fordelingen av inntektene? Vil de favorisere artister og låtskrivere fremfor major-bolagene? En rekke interessenter har også foreslått å utvide den såkalte Equitable Remuneration Right for å sikre at artister og utøvere blir mer tilstrekkelig kompensert for strømming av deres musikk. Hva er status her, og hvordan vil det påvirke fordelingen av inntektene ved strømming? Og så til jokeren… – hvordan skal vi skille hva som er «musikk» og hva som er «ikke-musikk», som i dag er en del av samme økonomi. En stor prosentandel av alle strømmer kommer fra lyd generelt, og kannibaliserer dermed inntektene for musikk. Hva kan gjøres med problemet? Dette er spennende, og fremfor alt viktige temaer rundt strømme-økonomien, som må diskuteres og forstås for å kunne påvirke makthaverne i bransjen. Vi gleder oss virkelig til å høre mer fra panelets kunnskap og innsikter.

Tilbake