Sørveiv Logo

Konferanseprogrammet er komplett!

Med dagens konferanseslipp er programmet for Sørveiv 2023 komplett! Vi skal diskutere viktige tema som blant annet live, strømme økonomien, maskinlæring, menneskelig kreativitet og AI. Vi skal også ha workshop i låtskriving med AI verktøy, rundbordssamtale om live og høre fra Chartmetric hvordan vi kan bruke deres verktøy for å gjøre bedre analyser.

Se alle konferansepostene her!

Tilbake