Sørveiv Logo

Ousu Leigh

Multitalentfulle artist Ousu Leigh startet sin musikalske reise først som en fotograf som dokumenterte musikkmiljøet, til han bestemte seg for å forfølge sin egen musikalske karriere. Hans nærvær i musikkmiljøet tjente som en dyp inspirasjon for ham til å forfølge sin egen musikalske karriere innenfor sjangrene R&B, Hip Hop og afrobeats. I løpet av de siste årene har Ousu gravd dypere i sine musikalske røtter, noe som har ledet ham til å skape sitt eget distinkte musikalske univers, der han fusjonerer elementer fra Afrobeats/Afropop og R&B. Med hans kunstneriske utvikling er det tydelig at Ousu Leigh vil etablere seg som en varig kraft i musikkverdenen.