Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Tone Østerdal

Tone Østerdal

Tone Østerdal

Tone Østerdal tiltrådte som direktør for Music Norway 1. januar i år. Før dette var Tone daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA), hvor hun blant annet markerte seg som en tydelig talsperson i musikkbransjens og kulturfeltets håndtering av koronapandemien. For dette ble hun tildelt prisen Årets stemme av magasinet Subjekt i 2020.

Tidligere har Tone jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kulturfeltet, de siste sju som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Hun har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og har i flere år vært sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tone innehar og har hatt en lang rekke styreverv i kulturfeltet, i tillegg til å ha vært medlem av arbeidsutvalget i Musikkindustriens næringsråd, og drive juryarbeid for Spellemann.

English:
Tone Østerdal took over as director of Music Norway on 1 January this year. Prior to this, Tone was general manager of Norwegian Culture Organizers (NKA), where she distinguished herself as a clear spokesperson in the music industry's and culture's handling of the corona pandemic. For this, she was awarded the Voice of the Year award by the magazine Subjekt in 2020.

Previously, Tone worked for 15 years in county municipal administration in the field of culture, the last seven as head of culture in Buskerud and Akershus respectively.

She has a master's degree in interdisciplinary cultural studies, and for several years has been an examiner for the bachelor's degree in cultural management at the University of Southeast Norway. Tone holds and has held a wide range of board positions in the cultural field, in addition to being a member of the working committee in the Music Industry's business council, and conducting jury work for Spellemann.