Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Simen Korneliussen

Simen Korneliussen

Simen Korneliussen

Simen Korneliussen er daglig leder for musikk- og bransjefestivalen Vill Vill Vest. I 2017 fullførte han en master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole, og har etter det jobbet med å løfte frem ny norsk musikk gjennom sitt arbeid i Vill Vill Vest. Det eneste han liker bedre enn å arrangere konserter er å gå på dem selv. I 2023 ble Simen oppnevnt som offisiell Bergen Ambassadør av Visit Bergen og Bergen Convention Bureau. Han forteller at samarbeid og gjensidig respekt er egenskaper han setter høyt i møte med norsk musikkbransje.

English

Simen Korneliussen is the general manager of the music business festival Vill Vill Vest. In 2017, he completed a master's in economics and administration from the Norwegian School of Economics, and has since worked to promote new Norwegian music through his work in Vill Vill Vest. The only thing he likes better than organizing concerts is going to them himself. In 2023, Simen was appointed as official Bergen Ambassador by Visit Bergen and the Bergen Convention Bureau. He says that cooperation and mutual respect are qualities he values highly when dealing with the Norwegian music industry.

foto: Øystein Haara