Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Rasmus Rex Pedersen

Rasmus Rex Pedersen

Rasmus Rex Pedersen

Rasmus er lektor ved Roskilde Universitet, og forsker i digitalisering av musikkbransjen.

Hans forskning har særligt fokus på strømmning av musikk, herunder blant annet digitale forretningsmodeller og algoritmisk kuratering.

English:

Rasmus is an associate professor at Roskilde University. He researches the digitalisation of the music industry, which has a particular focus on music streaming, including digital business models and algorithmic curation.