Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Michelle Yuen

Michelle Yuen

Michelle Yuen

Michelle Yuen fra Chartmetric skal holde to presentasjoner på Sørveiv i år.

Michelle studerte psykologi, mental helse og underholdningsvirksomhet ved NYU og er nå Business Development Manager hos Chartmetric.

Hun brenner for å utvikle krysningen mellom musikk og data på en global og tverrkulturell skala og er også opptatt av å styrke neste generasjon innen musikk. Bortsett fra å analysere innsikt og trender, hjelper hun med å styrke kundeforhold og utvikle akademiske og bransjepartnerskap.

For tiden er hun basert i Amsterdam, men har tidligere bodd i New York, Singapore og Shanghai.

English:
Michelle Yuen from Chartmetric will give two presentations at Sørveiv this year.

Michelle studied psychology, mental health, and entertainment business at NYU and is now Business Development Manager at Chartmetric. She is passionate about developing the intersection of music and data on a global cross-cultural scale and is also keen on empowering the next generation in music. Aside from analyzing insights and trends, she helps strengthen client relationships and develop academic and industry partnerships. Currently based in Amsterdam, she’s previously lived in New York, Singapore, and Shanghai.