Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Lena Bylund Andersen

Lena Bylund Andersen

Lena Bylund Andersen

Fotokred: Byzakarias

Lena Bylund er deleier og daglig leder for musikk - og bransjefestivalen Sørveiv. Hun har en stor lidenskap for festival og musikkbransjen; og har jobbet med flere festivaler tidligere. I 2021 startet hun en bachelor i Music Business Management ved Høgskolen i Innlandet, og har siden det vært med å starte opp selskapet Umbrella Entertainment AS sammen med kollega Hanna Latinovic; som sammen kjøpte opp Sørveiv.

Lena er svært opptatt av utviklingen i musikkbransjen og tror på samarbeid på tvers av alle områder, men også innad i hvert segment. Hun ønsker å være et positivt bidrag til norsk musikkbransje, og jobbe for likestilling og rettferdighet.

English

Lena Bylund is co-owner and general manager of the music business festival Sørveiv. She has a great passion for festivals and the music industry; and has worked with several festivals in the past. In 2021, she started a bachelor's in Music Business Management at Høgskolen i Innlandet, and has since then founded the company Umbrella Entertainment AS together with colleague Hanna Latinovic; who together bought Sørveiv.

Lena is very concerned about developments in the music industry and believes in collaboration across all areas, but also within each segment. She wants to make a positive contribution to the Norwegian music industry, and work for equality and justice.