Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Joppe Philgren

Joppe Philgren

Joppe Philgren

NO

Johan "Joppe" Pihlgren er virksomhetssjef for Svensk Live som organiserer 280 forskjellige svenske selskaper og andre organisasjoner innen Live-feltet. Han er også forfatter har også flere år bak seg som reporter og programleder i TV. I tillegg spiller han i bandet Docenterna

ENG

Johan "Joppe" Pihlgren is the business manager of Svensk Live that are organising 280 different Swedish companies and other organisations in the field of Live sector.

He is also a writer and has several years behind him as a reporter and presenter on TV. He also has his own band called Docenterna