Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Jonas Bjälesjö

Jonas Bjälesjö

Jonas Bjälesjö

Jonas Bjälesjö er førsteamanuensis og leder for 2. Music Business Programs (Music Production & Music Management) ved Høgskolen i Innlandet, Handelshøyskolen i Innlandet, og Institutt for organisasjon og ledelse.

Han har også ledet og undervist i mer enn 20 år ved Music & Event Management-programmet ved Linnéuniversitetet i Hultsfred/Kalmar, Sverige. Han underviser i fagene musikk- og kulturteori og arrangementsledelse med fokus på kulturelle og sosiale aspekter ved musikk, musikkarrangementer/festivaler og musikkindustri.
Forskningen hans er fokusert på populærmusikk, ungdomskultur, musikkfestivaler, lokalt musikkliv og musikkturisme med fokus på festivalfenomenene og landskapet til skandinaviske musikkfestivaler.
Hans doktorgradsavhandling "Rock’n’roll i Hultsfred – ungdomar, festival og lokal gemenskap" ble publisert i 2013. Han har nettopp avsluttet et forskningsprosjekt og utgitt bok presentert sammen med kolleger ved forskjellige universiteter i Sverige: "Efter Hultsfred – kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen".

English:
Jonas Bjälesjö is associate professor and head of 2. Music Business Programs (Music Production and Music Management) at Innlandet University of Applied Sciences, Innlandet School of Business and Social Sciences, Department of Organization, Leadership and Management.
He has also been heading and teaching for more then 20 years at the Music & Event Management program at Linnaeus University in Hultsfred/Kalmar, Sweden.

He teaches the subjects Music and Culture Theory and Event Management with focus on cultural and social aspects of music, music events/festivals and music industry. His research is focused on popular music, youth culture, music festivals, local music life and music tourism with focus on the festival phenomena and the landscape of Scandinavian music festivals. His doctoral thesis "Rock’n’roll i Hultsfred – ungdomar, festival och lokal gemenskap" was published in 2013.
He just finished a research project/published book presented together with colleagues at different universities in Sweden: Efter Hultsfred – kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen/After Hultsfred – cultural entrepreneurs in the aftermath of the festival.