Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

James Barry

James Barry

James Barry

James Barry works as Lead Data Scientist at Universal Music Sweden. He has an academic background in Statistical Modeling and ML for audio and music applications. At UMG his primary function is to build analytical functions to help the organization understand music consumption better.