Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Daniel Nordgård

Daniel Nordgård

Daniel Nordgård

Daniel Nordgård er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forfatter av boken The Music Business and Digital Impacts (2018). Han har bred bakgrunn fra musikk, først og fremst som musiker og artist, men han har også erfaring fra konsertpromotering og festivalledelse.

Nordgård underviser om musikkbransjen og ledelse ved Universitetet i Agder og Sibelius-akademiet, og publiserer jevnlig om emner som involverer musikkbransjen, digital endring, musikkstrømming og musikkpolitikk. Han sitter i styret til International Music Business Research Association (IMBRA) og er medlem av redaksjonen til International Journal of Music Business Research.

Nordgård inviteres jevnlig som gjestetaler på musikkbransjekonferanser og akademiske konferanser, nasjonalt og internasjonalt, og brukes jevnlig som ekspert av beslutningstakere og lovgivere.

Enligsh:
Daniel Nordgård is associate professor at the University of Agder and the author of the book The Music Business and Digital Impacts (2018). He has a broad background from music, foremost as musician and artist, but he also has experience from concert promotion and festival management.


Nordgård teaches music business and management at the University of Agder and the Sibelius Academy, and publish regularly on subjects involving the music industries, digital change, music streaming and music policy. He sits on the board of the International Music Business Research Association (IMBRA) and is member of the editorial board of the International Journal of Music Business Research.


Nordgård is regularly invited as guest speaker at music business conferences and academic conferences, nationally and internationally, and is regularly used as expert by policy makers and legislators.