Gatekeepers med et stort ansvar

Ukategorisert

I flere år har Sørveiv jobbet for kjønnsbalanse og inkludering av et mangfold, nå har det blitt en selvfølge.

Likestilling og mangfold er viktige verdi for Sørveiv og bookingansvarlig Johanne Moen Jensen jobber aktivt for dette.

– Som showcasefestival kan vi spille en viktig rolle ved å gi fremtidens artister en arena og vise sine prosjekter. Hvis vi presenterer et balansert og mangfoldig utvalg av artister på vår festival kan dette kanskje bidra til at fremtidens musikkbransje blir mer balansert og mangfoldig, sier Johanne.

Videre forteller hun at festivaler er en viktig arena for å skape rollemodeller for unge, spirende talenter. Derfor er det viktig at publikum kan finne noen som representerer dem i programmet til Sørveiv.

Festivalsjefen Anna Willrodt forteller at denne tematikken har stått i fokus i mange år.

– Som en bransjefestival er vi bevisst på vårt ansvar som gatekeepers. Derfor setter vi spesielt fokus på et mangfoldig uttrykk i form av kjønn og kulturell bakgrunn på scenen, både til Live og konferansen, sier Anna.

– For oss er det en selvfølge å jobbe for kjønnsbalanse, noe vi har gjort i flere år, fortsetter hun.

– Vi jobber for mangfold og likestilling i alle ledd, på live- og konferansescenen og i bakgrunnen. Arbeidsoppgavene i produksjonsteamet er jevnt fordelt mellom gutter og jenter, og vi forsøker å bryte opp i stereotypiene om typiske mannsdominerende eller kvinnedominerende jobber, forklarer Anna.

Anna trekker frem kvinnelige teknikere som eksempel. Sørveiv jobber aktivt i samarbeid med LX med å rekruttere kvinner i tekniske produksjonsjobber, som er en av de mannsdominerende i musikkbransjen.

Bookingansvarlig Johanne Moen Jensen forteller at det er mange gode artister å velge mellom.

– Det viktigste i vår booking er å presentere artistene vi har tro på, som lager god musikk og gir en sterk live-opplevelse. På samme tid ser vi etter bredde og variasjon på alle mulige måter, sier Johanne.

– Vi holder øynene åpne, og har er bevisst på balansen i programmet underveis i bookingprosessen. Da er det faktisk ikke så vanskelig å sette et program som har god kjønnsbalanse, for det er masse talent og spennende prosjekter der ute, avslutter Johanne.

Sørveiv er medlem av Balansekunst, en forening med fokus på et likestilt og mangfoldig kulturliv. Vi fokuserer på en kjønnsbalansert line-up på scenen og i kulissene og nådde i 2017 Keychange-målet.

Kjøp billett Kjøp billett