Stein Erik Bakken

Music Conference

Cultiva ønsker å bidra til et digitalt kulturløft som skal komme Kristiansandere til gode. Dette har konkretisert seg til en ambisjon om å utvikle et digitalt kulturhus i Kristiansand. Det digitale kulturhuset skal være den foretrukne veien inn til digitale kulturopplevelserinnenfor alle sjangre og til ulike målgrupper, men skal også være et sted for samskaping, produksjon og lagring av digital kultur.

Kjøp billett Kjøp billett