Solveig Knudsen

Music Conference

EiK – Entreprenørskap i Kunst er et entreprenørskapsprogram for kunst- og kulturaktører i Agder. Gjennom syv samlinger på et år får deltakerne en unik mulighet til å utvikle sin egen virksomhet, styrke entreprenørskapskompetansen og bygge verdifullt nettverk på tvers av kunstfelt og geografi. Målet med prosjektet er at det skal bli enklere å ha kunst- og kultur som levebrød. EiK er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter, Sørnorsk Filmsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

Prosjektleder Solveig Knudsen kommer for å fortelle oss mer om dette programmet og hva prosjektet har lært oss så langt.

Kjøp billett Kjøp billett