Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

What about copyright and legal matters in "the new world"?


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
What about copyright and legal matters in "the new world"?

What about copyright and legal matters in "the new world"?

NFT, AI og Metaverse utfordrer våre rettigheter og eierskap til vårt kreative arbeid og image.

Underholdningsadvokat, Matthew Gorman, er her for å hjelpe enkeltpersoner/bedrifter med å forstå og maksimere inntektsmuligheter for kreativt innhold i Metaverse. Metaverse lover et bredt spekter av potensielle inntektsstrømmer, men å effektivt lisensiere innhold for metaverse (og forstå rettighetene det dreier seg om) kan være utfordrende.

Matt skal diskutere disse fascinerende og nye juridiske emnene, med mål om å forenkle Metaverse og de juridiske problemene som innholdsskapere kommer til å møte.

English:
NFTs, AI and Metaverse challenges our rights and ownership of our creative work and image.

Entertainment lawyer, Matthew Gorman, is here to help individuals/companies understand and maximize revenue opportunities for creative content in the Metaverse. The metaverse promises a wide range of potential revenue streams, but effectively licensing content for the metaverse (and understanding the rights at issue) could be challenging. Matt will discuss these fascinating and emerging legal topics, with the goal of simplifying the Metaverse and the legal issues that content creators wNFTs, AI and Metaverse challenges our rights and ownership of our creative work and image.Entertainment lawyer, Matthew Gorman, is here to help individuals/companies understand and maximize revenue opportunities for creative contill face.