Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Vierlive - Presentasjon


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Vierlive - Presentasjon

Vierlive - Presentasjon

I denne presentasjonen vil Haakon Mathisen - grunnlegger og administrerende direktør i Vierlive vise oss hva plattformen er best for, hvor plattformen er på vei og hvordan konserter på plattformen fungerer.

Vi er ikke bare en strømmeplattform.

Vi er sannsynligvis også verdens mest talentfulle skapere av filmatisert live-streamede konserter og forestillinger.
Kjente artister – som Aurora, Girl in Red og Frida Ånnevik har valgt å jobbe med oss fordi vi har redefinert selve formatet for live-streaming.

Det samme gjelder danserne i Den Norske Nasjonalballetten og det anerkjente Munchmuseet, som valgte å arrangere en live-omvisning av sine kunstverk via vår streamingplattform.

Vår bevisste bruk av filmspråk og symbolikk lar oss invitere publikum inn i hjertet av våre kulturelle forestillinger. Dermed blir live-streaming et realistisk nærbilde, som gjør det mulig for seeren å oppleve en følelse av intimitet med utøvere som faktisk kan overgå det man får ved å delta på en vanlig konsert. Nei - ting blir ikke så svette, som fysiske. Men du, som betrakter, får en unik sjanse til å bli en del av opplevelsen.
Du får tilgang til et helt nytt univers.

Noen vil kanskje kalle live-strømmene vi produserer "musikkvideoer", og det kan komme nærmest en faktabeskrivelse. Likevel tror vi at det er så mye mer med dem. Når vi produserer live-streamingopplevelser – slike du aldri har sett før, kaller vi det en prestasjon.

Dette er kjernen i hva vi er, og alltid vil være. Vi er en unik strømmetjeneste. Vi er ikke bare en digital scene, men en kreativ kraft som blander seg med artister, utøvere, kulturinstitusjoner og begavede regissører, fortsetter å presse grensene for hva live-streaming kan være.

English:
In this presentation Haakon Mathisen - founder & CEO of Vierlive will show us what the platform is best for, where the platform is headed and how concerts on the platform works.

We aren’t just a streaming platform.

We are likely also the world’s most talented creators of cinematically live-streamed concerts and performances.
Renowned artists — such as Aurora, Girl in Red or Frida Ånnevik — have chosen to work with us because we have redefined the very format of live-streaming. The same goes for the dancers of the Norwegian National Ballet as well as the acclaimed Munch Museum, which chose to host a live-tour of its artworks via our streaming platform.

Our conscious use of cinematic language and symbolism allows us to invite the audience into the very heart of our cultural performances. Thus live-streaming becomes a realistic close-up moment, making it possible for the viewer to experience a sense of intimacy with performers which may in fact surpass that derived from attending a regular concert. No — things don’t get as sweaty, as physical. But you — as the viewer — are given a unique chance to become part and particle of the experience.
You’re granted access to an entirely new universe.

Some may call the live-streams we produce “music videos,” and that may come closest to a factual description. Yet we believe there is so much more to them. When we produce live-streaming experiences — the likes of which you’ve never seen before — we call that an achievement.

This is the core of what we are, and always will be. We are a one of a kind streaming service. We’re not just a digital stage, but a creative force which mingling with artists, performers, cultural institutions and gifted directors, continues to push the limits of what live-streaming can be.