Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

The Future of Music Business Education


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
The Future of Music Business Education

The Future of Music Business Education

Hva slags kompetanse vil elevene ha behov for?

Teknologien går raskt og skolene må følge med.
De nordiske professorene, sammen med grunnleggeren av DMG-education, setter seg ned for å diskutere hvordan man kan tilpasse seg den stadig skiftende musikkteknologi-verdenen, og samtidig tilby studentene en bærekraftig utdanning som vil holde dem relevante selv om teknologien i dag forsvinner, men også endrer seg drastisk.

English:

What kind of competence will the students need?

Technology moves fast and the schools need to keep up. The Nordic professors, together with the founder of DMG education, sit down to discuss how to adapt to the ever changing music tech world, and at the same time offer the students a sustainable education that will keep them relevant even if the technology today will disappear or change drastically.