Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

The future ecosystem of music


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
The future ecosystem of music

The future ecosystem of music

Musikkbransjens rør er gammelt. Distribusjonen av musikk har sett en eksplosjon i demokratisering, men den totale infrastrukturen har sett liten forbedring. Vi etterlater oss et gigantisk karbonavtrykk ved å gjøre alt tilgjengelig overalt, men ingen stoppet opp og spurte om dette er nødvendig eller fordelaktig for verken artister eller forbrukere. Noen av de gamle aktørene har både finansiert innovasjon, men også holdt den tilbake, og vi kan bare mistenke at det har vært lukrativt å ikke fikse alt som er ødelagt, siden feilen har gitt gode penger til balansen deres. Likevel er det nå en eksplosjon av kreative verktøy som er under utvikling, som vil forandre hvordan vi skaper, distribuerer og konsumerer musikk. Hvordan kan vi sørge for at dette gir oss en sunnere, mer innovativ og bærekraftig musikkindustri?

English:

The music industry plumbing is old. The distribution of music has seen and explosion in democratization, yet the total infrastructure has seen little improvement. We leave behind us a gigantic carbon footprint of making everything available everywhere, but no-one stopped and asked if this is necessary or beneficial for any creator or consumer. Some of the old players have both been funding innovation but also holding it back, and we can only suspect it has been lucrative to not fix everything broken, since malfunction has left good money for their balance sheets. Yet, there is now an explosion of creator tools brewing that rewrites how we create, distribute and consume music. How can we make sure this gives us a healthier, more innovative and sustainable music industry?