Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Talentspeiding i en digital verden


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Talentspeiding i en digital verden

Talentspeiding i en digital verden

Finn ut hvor du skal investere din tid og dine penger
Speaker: Michelle Yuen fra Chartmetric

Da musikkindustrien ble hardt rammet av pandemien, måtte plateselskaper, managers og A&R-avdelinger tenke utenfor boksen og finne nye måter å oppdage nye talenter på. Mange begynte å skanne sosiale medier, men finnes det en enda bedre måte å sortere ut talentene med mest potensial på?
Å finne en nål i høystakken trenger ikke å være en monumental oppgave – ikke med de riktige verktøyene til din disposisjon. Michelle vil vise oss hvordan metalldetektoren fungerer, og hvordan vi forstår hva slags investeringer vi bør gjøre.

English:
Talent Scouting in a digital world
Find out where to invest your time and money

When the music industry was hit hard by the pandemic, record labels, managers and A&R departments had to think outside the box and find new ways to discover new talent. Many started scanning social media, but is there an even better way to sort out the talent with the most potential?