Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Talent Scouting in a digital world


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
Talent Scouting in a digital world

Talent Scouting in a digital world

Finn ut hvor du skal investere din tid og dine penger

Da musikkindustrien ble hardt rammet av pandemien, måtte plateselskaper, managers og A&R-avdelinger tenke utenfor boksen og finne nye måter å oppdage nye talenter på. Mange begynte å skanne sosiale medier, men finnes det en enda bedre måte å sortere ut talentene med mest potensial på?

Å finne en nål i høystakken trenger ikke å være en monumental oppgave – ikke med de riktige verktøyene til din disposisjon. Chaz vil vise oss hvordan metalldetektoren fungerer, og hvordan vi forstår hva slags investeringer vi bør gjøre.

Etter denne keynoten vil Chaz Jenkins sette seg ned sammen med Simen Fjeld fra Sony Music for å snakke videre om temaet. Dem vil diskutere dypere i detaljer og kan svare på spørsmål fra publikum.

English:
Talent Scouting in a digital world
Find out where to invest your time and money

When the music industry was being hit hard by the pandemic, Labels, managers and A&R departments had to think outside the box and come up with new ways to discover new talents. Many started scanning social media, but is there an even better way to sort out the talents with the most potential?


Finding a needle in the haystack doesn't have to be a monumental task–not with the right tools at your disposal. Chaz will show us how the metal detector works, and how to understand the kinds of investments we should be making.

After this keynote, Chaz Jenkins will sit down with Simen Fjeld from Sony Music to have a talk about this subject. They will discuss the topic further into detail and will be able to answer questions from the audience.