Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Skandinavian Live


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Skandinavian Live

Skandinavian Live

Å bringe visdommen fra skandinavisk live i dag og inn i fremtiden
Vi ønsker ikke å snakke om pandemien lenger. Men pandemien endret måten vi deltok på liveopptredener over natten, og vi har lært mye av det de siste par årene. Det var en enorm eskalering av utviklingen "ny" teknologi som skulle erstatte fysiske liveopptredener. Men som Jonas vil vise oss, er det fortsatt stor etterspørsel etter fysiske show.
Panelet diskuterer hva vi har lært og hva de tror vil være fremtiden for live-show i Skandinavia. Vil vi gå tilbake til hvordan det var?
Vil fysiske liveopptredener dø ut? Eller finnes det en middelvei som fungerer for både små og store spillesteder, artister, arrangører etc?

English:
Scandinavian Live
Bringing the wisdom from Scandinavian live today and into the future

We don't want to talk about the pandemic anymore. But the pandemic changed how we attended live performances overnight, and we have learned a lot from the past couple of years. There was a huge escalation of the development of “new” technology that would replace physical live performances. However, as Jonas will show us, there is still a high demand for physical shows. The panel discusses what we have learned and what they believe will be the future of liveshows in Scandinavia.
Will we go back to how it was? Will physical live performances die out? Or is there a middle way that works for both small and big venues, artists, organizers etc?