Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

NKA Live roundtable


Tid:

Sted: Vik 1

Kjøp billett
NKA Live roundtable

NKA Live roundtable

Presentert av: Norske Kulturarrangører

Bli med i panelet fra Scandinavian Live for å diskutere hva vi kan gjøre for å møte fremtiden suksessfullt sammen.

Etter alt vi har hørt om lærepunkter fra de siste årene, dagens tilstand og spekulasjoner om fremtiden, må vi sette oss ned sammen og snakke om hva dette egentlig betyr for live-industrien i Skandinavia. Hva kan vi gjøre for å møte fremtiden vellykket sammen?

Det er begrenset tilgjengelighet, så vi anbefaler å melde seg på tidlig

(Denne rundebordskonferansen krever delegatpass til Sørveiv)

Meld deg på rundbordsamtalen HERE


English:

After everything we have heard about learning points from recent years, state of today, and speculations about the future, we need to sit down together and talk about what this really means for the live industry in Scandinavia. What can do meet the future successfully together

Presented by: Norske kulturarrangører

Join the panel from Scandinavian Live to discuss what we can do to meet the future successfully together.

After everything we have heard about learning points from recent years, state of today, and speculations about the future, we need to sit down together and talk about what this really means for the live industry in Scandinavia. What can we do to meet the future successfully together

There is limited availability, so we recommend to sign up early!

(This roundtable require a delegate pass to Sørveiv)

Sign up for this roundtable talk HERE