Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Manage your events with confidence


Tid:

Sted: Vik 1

Kjøp billett
Manage your events with confidence

Manage your events with confidence

Gode arrangementer krever nøye planlegging.

Samtidig som det er viktig med overordnet oversikt, er det mange detaljer som skal deles med ulike personer og organisasjoner som er involvert i produksjonen. Frem til nå har det vært vanlig å bruke en kombinasjon av regneark, mailer og fildelingstjenester.

Crescat er en norskutviklet planleggingssoftware som ble lansert i 2020. Systemet har blitt førstevalget for mange av landets spillesteder, arrangører og festivaler.

Jørgen og Heidi vil vise hvordan du som live-arrangør kan planlegge alle hendelser i ett verktøy, samtidig som du sikrer korrekt og oppdatert informasjon på tvers av stab, crew, arrangør, artister og frivillige.

I Crescat har vi samlet alle bookinger, oppgaver, lister, dagsplaner og rapporter - og alle involverte har tilgang til å bidra med og lese informasjon i sanntid.

Slik hjelper Crescat brukerne til å spare tid, redusere feil, og ha full oversikt.

English:

Good events require careful planning. While it is important to have an overall overview, there are many details that must be shared with the various people and organizations involved in the production. Until now, it has been common to use a combination of spreadsheets, emails and file sharing services. Crescat is a Norwegian-developed planning software that was launched in 2020.

The system has become the first choice for many of the country's venues, organizers and festivals. Jørgen and Heidi will show how you, as a live organizer, can plan all events in one tool, while ensuring correct and up-to-date information across staff, crew, organisers, artists and volunteers. In Crescat, we have collected all bookings, tasks, lists, daily plans and reports - and everyone involved has access to contribute and read information in real time.

This is how Crescat helps users to save time, reduce errors and have a complete overview.