Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Lyttepanel


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Lyttepanel

Lyttepanel

Musikkontoret presenterer: Lyttepanel

Hva gjør at en låt skiller seg ut? Hvordan bygge opp til slipp av en låt med en god markedsføringsstrategi? Hvor bør man henvende seg til for å få mulighet til flere liveopptredener?

I årets lyttepanel på Sørveiv vil Andreas Miguel, grunnlegger av Diaspora Management og prosjektleder i RADAR, ta publikum gjennom en rekke låter fra spennende artister tilknyttet årets festival. Han vil ha med seg tre paneldeltakere som til daglig jobber i musikkbransjen, og sammen skal de drøfte hvordan akkurat disse låtene kan gjøres til den aktuelle artistens store gjennombrudd. I tillegg vil det åpnes opp for spørsmål og kommentarer fra artist og publikum. Publikum oppfordres til å bidra, da målet er å få frem noen nøkkelpunkter som kan tas med tilbake til hverdagen som utøver eller støtteapparat i musikkbransjen.

English:

Musikkontoret presents: Listening panel What makes a song stand out? How to build up to the release of a song with a good marketing strategy? Where should one go to get the opportunity for more live performances?

In this year's listening panel at Sørveiv, Andreas Miguel, founder of Diaspora Management and project manager at RADAR, will take the audience through a number of songs from exciting artists associated with this year's festival. He will bring with him three panelists who work in the music industry on a daily basis, and together they will discuss how exactly these songs can be made into the artist in question's big breakthrough. In addition, questions and comments from artist and audience will be opened up. The audience is encouraged to contribute, as the aim is to bring out some key points that can be taken back to everyday life as a performer or support device in the music industry.