Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Entering the Metaverse with VR


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Entering the Metaverse with VR

Entering the Metaverse with VR

As Spotify changed how people listen to music, VR technology will change how people "experience" music!

Gohree will take us through a brief history of their first VR Theatre tour with ‘Enter Thee Hottieverse’ Megan Thee Stallion VR Concert. She will share what she has learned about the effects VR and Metaverse technology affects both fans, artists, and the industry.

This summer, AmazeVR will be releasing its Music Metaverse App with multiple artists, and maybe you will be one of the lucky ones to get to enter the Metaverse during the conference.

VR technology is getting cheaper, and AmazeVR’s is investing heavily on it. Their vision is for every artist to have their own AmazeVR Concert by 2030, building the next stage of music.

Velkommen inn i Metaverse med VR

Spotify endret hvordan folk lytter til musikk, men VR-teknologi vil endre hvordan folk «opplever» musikk!

Gohree vil gi oss en kort tilbakeblikk av deres første VR Theatre-turné med ‘Enter Thee Hottieverse’ Megan Thee Stallion VR Concert. Hun vil dele det hun har lært om effektene VR og Metaverse-teknologien påvirker både fans, artister og industrien.

Denne sommeren slipper AmazeVR sin Music Metaverse-app med flere artister. Kanskje vil du være en av de heldige som får besøke Metaverse under konferansen.

VR-teknologi blir billigere, og AmazeVR investerer mye i teknologien. Deres visjon er at hver artist skal ha sin egen AmazeVR-konsert innen 2030.