Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Enter the metaverse - demo "Aespa VR-concert"


Tid:

Sted: Vik 2

Kjøp billett
Enter the metaverse - demo "Aespa VR-concert"

Enter the metaverse - demo "Aespa VR-concert"