Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Digital Live - Panel


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
Digital Live - Panel

Digital Live - Panel

Den digitale teknologien fortsetter å endre og påvirke våre oppfatninger av musikk på nye måter. I dette panelet vil vi diskutere ett aspekt av det: live musikkopplevelsen. Hvilke språk, verktøy og teknikker blir brukt for å kommunisere med og engasjere mennesker i en digital live musikkopplevelse? Hvordan skaper vi den ekstraordinære opplevelsen og følelsen av live musikk i en virtuell virkelighet, i nye innstillinger og på nye plattformer? Hvilken type kreative løsninger er avgjørende for å gjøre digitalt live noe annet enn bare digitalt? Og hva synes musikkelskere om alt dette, hva er deres erfaringer, synspunkter og forventninger?

English:

The digital technology is continuing to change and move our perceptions of music in new ways. In this panel we will discuss one aspect of it: the live music experience.

What kind of language, tools and techniques are used to communicate with and involve people in a digital live music experience? How do we create that extra-ordinary experience and feeling of live music in a virtual reality, in new settings and on new platforms? What kind of creative solutions are crucial to make digital live something else that just live digital? And what do music lovers think about all this, what are their experiences, views and expectations?