Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

Cornic


Tid:

Sted: Intimscenen

Kjøp billett
Cornic

Cornic

Cornic er en fransk/norsk 25 år gammel artist og produsent som er aktuell med sin musikkvideo for "Mammasønn", publisert på YLTV og med «Bounce» som ble hans tredje låt anbefalt av P3 på Urørt.

Cornic henter sin inspirasjon fra et bredt spekter av musikalske sjangere og han elsker å leke med stiler som House, Hip hop, Afro pop og Rnb.

Hans egen flerkulturelle bakgrunn kommer til uttrykk i sangene,
der han veksler mellom tekster på norsk, fransk og engelsk, og sampler fra legendariske kontinentale artister som Edith Piaf.


De siste årene har han spilt på noen av Oslos mest populære spillesteder som Ingensteds, Brød & Sirkus, Krøsset, Uhørt, Cafe sør og Postkontoret som oftest akkompagnert av saksofonist Herman Mjåseth.


De som har sett ham opptre vil ofte si at han har en unik leken tilstedeværelse og smittende energi.


"Cornic er virkelig en showmann som har evnen til å engasjere publikum så til de grader at de lystrer hans minste vink."

Det skrev Tommy Klemp i Disharmoni etter hans opptreden på Musikkfesten 2022.
Du kan forvente at publikum hopper, roper og har vennlige moshpits.

På hans siste konsert hos Brød & Sirkus endte konserten med at omtrent 30 personer fra publikum danset på scenen og du kunne se DJ Han-Polo sin forskrekkelse når han holdt på Mac’en for livet!

English:

Cornic is a French/Norwegian 25-year-old artist and producer who is current with his music video for "Mammasønn", published on YLTV and with "Bounce", which was his third song recommended by P3 on Urørt.

Cornic draws his inspiration from a wide range of musical genres and he loves to play with styles such as House, Hip hop, Afro pop and Rnb.

His own multicultural background is expressed in the songs, where he alternates between texts in Norwegian, French and English, and samples from legendary continental artists such as Edith Piaf.
In recent years, he has played at some of Oslo's most popular venues such as Ingensteds, Brød & Sirkus, Krøsset, Uhørt, Cafe sør and Postkontoret, often accompanied by saxophonist Herman Mjåseth.
Those who have seen him perform will often say that he has a unique playful presence and infectious energy.
"Cornic is truly a showman who has the ability to engage the audience to such an extent that they lust after his slightest gesture."


That's what Tommy Klemp wrote in Disharmony after his performance at Musikkfesten 2022. You can expect the crowd to jump, shout and have friendly moshpits. At his last concert at Brød & Sirkus, the concert ended with about 30 people from the audience dancing on stage and you could see DJ Han-Polo's shock as he held on to his Mac for dear life!