Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

An exploration on streaming habits


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
An exploration on streaming habits

An exploration on streaming habits

I landene der Tidal, Soundcloud og Spotify ble grunnlagt, hvor vi har en sterk økonomi og nesten alle eier en datamaskin og/eller en smarttelefon, tok de nordiske PROene en dypere titt på strømmevanene til det skandinaviske folk. Dette er hva de fant ut.

Willy Martinsen (eller Polaris) gir oss innsikten fra The Polaris Digital Music Survey som ble gjennomført i et joint venture mellom de nordiske kollektive rettighetsforvaltningsselskapene Koda (DK), TONO (NO) og Teosto (FIN).

English:

In the countries where Tidal, Soundcloud and Spotify was founded, where we have a strong economy and almost everyone owns a computer and/or a smartphone, The Nordic Collecting Societies took a deeper look into the streaming habits of the Scandinavian people. This is what they found out.

Willy Martinsen (or Polaris) gives us the insights from The Polaris Digital Music Survey that was conducted in a joint venture between the Nordic collective rights management societies Koda (DK), TONO (NO) and Teosto (FIN).