Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

AI som verktøy i dagens musikkbransje


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
AI som verktøy i dagens musikkbransje

AI som verktøy i dagens musikkbransje

AI er ikke bare en futuristisk visjon, men snarere noe som er godt integrert i musikkbransjen allerede i dag. Maskinlæring og data mining er teknikker som brukes av mange ulike aktører, som f.eks. PRO-er og plateselskaper. Panelet beskriver og diskuterer hvordan AI har skapt nye muligheter for musikkindustrien til å administrere inntekter, rettigheter og annen informasjon på en bedre måte.

English:
AI as a tool in today's music industry
AI is not just a futuristic vision, but rather something that is well integrated into the music industry already today. Machine learning and data mining are techniques used by many different actors, such as e.g. PROs and record labels. The panel describes and discusses how AI has created new opportunities for the music industry to manage revenue, rights and other information in a better way.