Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

AI som verktøy i dagens musikkbransje


Tid:

Sted: Eng

Kjøp billett
AI som verktøy i dagens musikkbransje

AI som verktøy i dagens musikkbransje

AI er ikke bare en futuristisk visjon, men snarere noe som er godt integrert i musikkbransjen allerede i dag. Maskinlæring og data mining er teknikker som brukes av mange ulike aktører, som f.eks. PRO-er og plateselskaper.

Dette programpunktet starter med en introduksjon til tema av Daniel Johansson med de siste nyhetene innenfor AI som verktøy.

Videre beskriver og diskuterer panelet hvordan AI har skapt nye muligheter for musikkindustrien til å administrere inntekter, rettigheter og annen informasjon på en bedre måte.

NB! Programpunktet er delt opp i 2 deler.

Presentasjon: 15:40 - 16:00

Panel: 16:00 - 16:45

English:
AI is not just a futuristic vision, but rather something that is well integrated into the music industry already today. Machine learning and data mining are techniques used by many different actors, such as e.g. PROs and record companies.

We start off with an introduction to the topic by Daniel Johansson with the latest news within AI as a music tool.

Afterwards the panel will describe and discuss how AI has created new opportunities for the music industry to manage revenue, rights and other information in a better way.