Sørveiv 2023 arrangeres 20 - 22. april i Kristiansand, for 13. år på rad. Sørveiv er Sørlandets musikkbransjetreff og samler musikkbransjen fra Agderfylkene, Norge og resten av Norden til showcase-konserter og en internasjonal musikkfaglig konferanse.

A discussion about human creativity and artificial intelligence?


Tid:

Sted: Stup

Kjøp billett
A discussion about human creativity and artificial intelligence?

A discussion about human creativity and artificial intelligence?

A discussion about human creativity and artificial intelligence

After both of their own keynotes, Maya and Daniel dive even deeper into the topic of artificial intelligence and human creativity in the music industry. They will share their thoughts and opinions about how technology can and will affect the industry, human creativity and the morality and ethics of the use of ‘generative AI’ in music-making, among other AI tools.

En diskusjon om menneskelig kreativitet og kunstig intelligens

Etter både Mayas og Daniels presentasjoner, vil de dykke enda dypere inn i temaet kunstig intelligens og menneskelig kreativitet i musikkbransjen. De vil dele sine tanker og meninger om hvordan teknologi kan og vil påvirke industrien, menneskelig kreativitet og moralen og etikken i bruken av «generativ AI» i musikkskaping, blant andre AI-verktøy.