Jostein Sydnes

Music Conference

Jostein er festivalsjef for Norges minste bransjetreff, 100 Dagar, som samlar festivalar frå vestlandet. 100 Dagar er eit uformelt bransjetreff der festivalane sjølv står for størsteparten av agendaen. I tillegg til seminar og foredrag er det to dagar med den beste nye musikken frå vestlandet med 20 band på to scenar over to dagar. Jostein har vore delaktig i 100 Dagar sidan starten i 2008 og vore medarrangør av Stordfest som vart arrangert mellom 2007 og 2013. På "fritida" er han rådgjevar i design og profilbedrifta Byrået Sydvest samt grunder og medeigar av to lokale nettaviser.

I tillegg til seminar og foredrag er det to dagar med den beste nye musikken frå vestlandet med 20 band på to scenar over to dagar. Gjennom Vestlandssatsinga gir festivalane kvart år eit band sjansen til å spele på alle festivalane og er på den måten med å bygge opp artistane sin Live-CV.

Kjøp billett Kjøp billett