Harald Furre

Music Conference

Harald Furre er adm.dir i Kilden teater- og konserthus, Norges neste største musikk- og scenekunstinstitusjon. Furre er utdannet siviløkonom og har yrkeserfaring fra forskning- og konsulentbransjen. Han har også vært politiker, blant annet ordfører i Kristiansand og statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Kjøp billett Kjøp billett